მსურს

შევამოწმო, ჩართულია თუ არა ჩემი ავტომობილი გაწვევის კამპანიაში

გაწვევის კამპანია მოიცავს თქვენი მანქანის უსაფრთხოებას ან მარეგულირებელ მხარდაჭერას. უმჯობესია, რაც შეიძლება სწრაფად, დაუკავშირდეთ თქვენს უფლებამოსილ შემკეთებელ სახელოსნოს . გაწვევის კამპანით გათვალისწინებული ინტერვენციები ტარდება უფასოდ.

i